PHÂN CÔNG PHÂN HÀNH, NHIỆM VỤ CHO CN-GV-NV NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Một 19, 2018 8:37 sáng

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH, NHIỆM VỤ CHO CB-GV-NV
NĂM HỌC 2017-2018

        1. Hiệu trưởng: Đặng Thị Sánh
– Xây dựng và tổ chức thực hiện các loại kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, các loại kế hoạch khác. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
– Điều hành các HĐ của trường; thành lập và bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ hành chính và hội đồng trường
– Phân công, quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên, đánh giá xếp loại GV-NV theo Chuẩn NNGVMN và theo QĐ số 06/2006/QĐ-BNV, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và bảo đảm các quyền lợi của GV, nhân viên theo qui định của Nhà nước
– Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. Tích cực tham mưu tăng trưởng CSVC trang thiết bị đồ dùng dạy, học, sinh hoạt của trẻ ở trường.
– Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ và các qui chế khác trong nhà trường
– Quản lý trẻ em và các HĐ của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại theo các nội dung CSGD trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
– Đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo cơ quan chủ quản, phụ huynh và các lực lượng trong XH trên địa bàn nhằm huy động mọi nguồn lực cho CSGD trẻ của trường.
– Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Hai không”; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy, an toàn ANTT trường học; phòng chống tai nạn thương tích
– Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi.
– Tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.
– Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường mầm non.
      2. Phó hiệu trưởng
– Thực hiện và chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công
– Cùng HT chịu trách nhiệm trước cấp trên về các HĐ có liên quan của trường.
– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các HĐ của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
     * Đ/C: Từ Thị Lương
– Phụ trách chuyên môn MG và nhà trẻ
– Phụ trách chương trình kịch bản lễ hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
– Phụ trách thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
– Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế, kế hoạch chuyên đề
– Phụ trách các lớp học ở khu vực trường mới.
– Hàng tháng tập hợp kết quả việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện qui chế chuyên, các phong trào thi đua báo cho CT HĐTĐ-KT để đánh giá xếp loại (vào ngày thứ 6 của tuần cuối tháng)
– Theo dõi trang thiết bị đồ dùng học tập của trẻ.
– Phụ trách công tác tuyển sinh, công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập xoá mù chữ, công tác xây dựng cảnh quan, môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện ở điểm trường mới.
– Có đầy đủ các loại hồ sơ từ mục 4.5 đến 4.11 theo hướng dẫn của Phòng
      * Đ/c Phan Thị Kim Thành:
– Phụ trách công tác bán trú. Phụ trách các lớp và bếp ăn ở khu vực trường cũ.
– Phụ trách phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích; Kế hoạch ATGT
– Hàng tháng tập hợp kết quả công tác vệ sinh, thực hiện qui chế chuyên môn của tổ dinh dưỡng, báo cho CT HĐTĐ-KT để đánh giá xếp loại.
– Theo dõi trang thiết bị đồ dùng bán trú, đồ dùng nhà bếp, của trẻ.
– Có đầy đủ các loại hồ sơ từ mục 4.5 đến 4.11 theo hướng dẫn của Phòng
– Chịu trách nhiệm cùng với hiệu trưởng quản lý hồ sơ bán trú.
      3. Kế toán: Tạ Thị Bình
– Phụ trách công tác tài chính, kế toán, giúp HT quản lý tài sản CSVC, trang thiết bị ĐD dạy, học, sinh hoạt của trường. Cùng với Hiệu trưởng tích cực tham mưu tăng trưởng cơ sở vật chất.
– Tổ trưởng Tổ Nhân viên
– Hàng tháng tập hợp kết quả theo dõi ngày công của CB-GV-NV, công tác thu, chi của các lớp báo cho CT HĐTĐ-KT để đánh giá xếp loại.
– Chịu trách nhiệm cùng với PHT phụ trách dinh dưỡng quản lý hồ sơ bán trú, gồm:
+ Sổ kiểm thực 3 bước
+ Sổ xây dựng thực đơn
+ Sổ tính khẩu phần
+ Sổ báo ăn + tổng hợp thu – chi: (có thể tách hoặc gộp thành 1 sổ)
+ Sổ hợp đồng thực phẩm
+ Sổ phân công trực (có ký xác nhận của CBQL) ghi thêm nhân viên trực tại bảng gắn ở bếp ăn để dễ kiểm tra quản lý.
+ Sổ quản lý khám sức khỏe và xác nhận kiến thức ATTP đối với nhân viên dinh dưỡng.
– Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính;
    4. Tổ chuyên môn
4.1. Tổ MGL và nhỡ: Tổ trưởng: Từ Thị Thúy, Tổ phó: Diệp Thị Thùy Linh
4.2. Tổ MGB và nhà trẻ: Tổ trưởng Chu Thị Ngọc Hoa; Tổ phó: Hoàng Thị Kim Ngọc.
4.3. Tổ nhân viên: Tổ trưởng: Tạ Thị Bình; Tổ phó: Từ Thị Thương
    * Trách nhiệm của tổ chuyên môn:
– Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, giúp tổ viên xây dựng kế
hoạch công tác, kế hoạch hoạt động giáo dục.
– Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác của các tổ viên.
– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2lần/tháng.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên.
        5. Khối trưởng
5.1 Khối các lớp ở điểm trường mới: Từ Thị Thúy
5.2 Khối các lớp ở điểm trường cũ: Chu Thị Ngọc Hoa
      * Trách nhiệm của khối trưởng:
– Chịu trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở GV-NV thực hiện nghiêm túc nội qui, các qui chế của nhà trường, phân công các lớp trực cổng. Theo dõi ngày công, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phong quan trường, lớp, lao động, các hoạt động của các GV-NV trong khối
– Chủ trì các hoạt động trong điểm trường khi được HT uỷ quyền.
– Hàng tháng tập hợp báo cáo cho CT HĐTĐ để đánh giá xếp loại.
      6. Nhân viên văn phòng kiêm thủ quĩ: cô Từ Thị Thương
– Thực hiện nhiệm vụ văn phòng, phụ trách mail, cập nhật, quản lý hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; xử lý công văn khi được HT giao, quản lý hồ sơ trẻ, hồ sơ CB- GV- NV.
– Giúp hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động hành chính của trường.
– Quản lý taì sản văn phòng, phòng hành chính.
– Giữ quĩ tiền mặt của trường.
– Chi trả các khoản chi theo nguyên tắc tài chính
       7. Nhân viên y tế: Phan Thị Lý
Thực hiện các nhiệm vụ qui định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 qui định về công tác y tế trường học
      8. Các giáo viên
TT Họ tên Lớp chủ nhiệm
1 Cô Lê Kiều Giang
Cô Đồng Thị Thùy Trang
Cô Lê Thị Thu Huyền Nhóm trẻ 18-36 tháng
2
Cô Chu Thị Ngọc Hoa
Cô Dương Thị Nhi Lớp Bé 1

3
Cô Từ Thị Hồng Phúc
Cô Từ Thị Huyền My Lớp Bé 2

4 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan
Cô Hoàng Thị Kim Ngọc Lớp Bé 3

5 Cô Hoàng Thị Ngọc Nga
Cô Nguyễn Thị Trang Lớp nhỡ 1

6 Cô Từ Thị Mỹ Giang
Cô Diệp Thị Thúy Vân (nghỉ sinh)
Cô Tạ Thị Hoa dạy thay Lớp nhỡ 2

7 Cô Hoàng Thị Lài
Cô Nguyễn Thị Thúy Lớp nhỡ 3
8 Cô Từ Thị Thúy
Cô Từ Thị Nam Lớp lớn 1

9 Cô Diệp Thị Thùy Linh
Cô Võ Thị Huyền Lớp lớn 2

Nhiệm vụ của GV: Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của trẻ khi trẻ ở trường. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình GDMN, lập kế hoạch CSGD, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tổ chức đánh giá trẻ. Chịu trách nhiệm về chất lượng ND,CS,GD trẻ em. Tham gia các hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn.
– Trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ gìn danh dự, uy tín nhà giáo. Yêu thương trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách trẻ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
– Tuyên truyền phổ biên kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho cha mẹ trẻ, chủ động phối hợp với gia đình để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ.
– Rèn luyện sức khoẻ học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng NDCSGD trẻ.
– Thực hiện nghĩa vụ công dân các qui định của pháp luật, của ngành, của địa phương, quyết định của hiệu trưởng.
      9. Các cô nuôi
TT Họ tên Phụ trách bếp
1 Tạ Thị Phương Giang Bếp trưởng
2 Nguyễn Cẩm Trang
3 Nguyễn Thị Hồng
4 Chu Thị Hồng Thủy
5 Trần Thị Ngọc Anh

– Thực hiện nghĩa vụ công dân các qui định của pháp luật, của ngành, của địa phương, quyết định của hiệu trưởng.
– Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng. Thực hiện qui chế chuyên môn, nghề nghiệp và chấp hành nội qui của nhà trường.
– Chịu trách nhiệm chế biên các món ăn cho trẻ, đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho trẻ ở trường, bảo đảm vệ sinh ATTP, không để xẩy ra ngộ độc đối với trẻ.
– Trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ gìn danh dự, uy tín cá nhân và nhà trường, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Chịu trách nhiệm chính trồng, chăm sóc các vườn rau.
Trên đây là nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chuyên môn trong năm học 2017-2018 đề nghị các cá nhân và tổ chuyên môn nghiên cứu thực hiện nghiêm túc để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Phòng GDĐT (báo cáo); (Đã ký)
– Các tổ chuyên môn;
– Lưu VP./.                                                                                                                                 Đặng Thị Sánh