TỔ CHỨC ” NGÀY HỘI BÉ VỚI DÂN CA VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN”

Tháng Tư 20, 2018 3:21 chiều

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 ngày 12 tháng 4 năm 2018 trường mầm non Quảng Kim tổ chức hội thi “Ngày hội Bé với dân ca và trò chơi dân gian” đây là một hoạt động:
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị truyền thống của quê hương đất nước. Ngày hội “Bé với dân ca và trò chơi dân gian” là ngày hội rất bổ ích, tạo cho cô giáo, phụ huynh và các cháu vốn kiến thức hiểu biết hơn về các làn điệu dân ca và trò chơi dân gian; đồng thời giáo dục các cháu tình yêu quê hương, đất nước, trân trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
    Giúp cán bộ giáo viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về kỹ năng lồng ghép tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non. Giúp trẻ nâng cao thể chất, phát triển các tố chất nhanh nhen, mạnh mẽ, bền bỉ, khéo léo; tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, tích cực; rèn luyện kỹ năng phối hợp hoạt động nhóm, tập thể.
    Đây là năm đầu tiên trường mầm non Quảng Kim tổ chức hội thi Ngày hội “Bé với dân ca và trò chơi dân gian”. Với điều kiện của một trường miền múi, nguồn nhân lực, vật lực gặp nhiều khó khăn
Nhưng tinh thần vượt khó và nội lực của trường, của phụ huynh học sinh qua việc tổ chức “Ngày hội Bé với dân ca và trò chơi dân gian” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động tối đa sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát huy năng khiếu của trẻ, tăng cường các điều kiện, cơ hội cho trẻ vận động.
Đồng thời qua đây thắt chặt mối quan tâm hợp tác gữa nhà trường gia đình và xã hội cùng chung tay làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Với sự cố gắng của tập thể CB,GV,NV và sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh đã góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp.