BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH, NHIỆM VỤ CHO CB – GV, NV NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 12, 2018 4:20 chiều

BẢN PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH, NHIỆM VỤ CHO CB-GV-NV
NĂM HỌC 2018-2019

1 Đ/c Hiệu trưởng
1.1 Xây dựng và tổ chức thực hiện các loại kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, các loại kế hoạch khác. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
1.2. Điều hành các HĐ của trường; thành lập và bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ hành chính và hội đồng trường
1.3. Phân công, quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên, đánh giá xếp loại GV-NV theo Chuẩn NNGVMN và theo QĐ số 06/2006/QĐ-BNV, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và bảo đảm các quyền lợi của GV, nhân viên theo qui định của Nhà nước.
1.4 Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. Tích cực tham mưu tăng trưởng CSVC trang thiết bị đồ dùng dạy, học, sinh hoạt của trẻ ở trường.
1.5 Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ và các qui chế khác trong nhà trường
1.6 Quản lý trẻ em và các HĐ của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại theo các nội dung CSGD trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
1.7 Đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo cơ quan chủ quản, phụ huynh và các lực lượng trong XH trên địa bàn nhằm huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
1.8 Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Hai không”; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy, an toàn ANTT trường học; phòng chống tai nạn thương tích.
1.9 Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi.
1.10.Tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho CB,giáo viên.
1.11. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường mầm non. Phần mềm QL nhân sự, phần mềm Vemis
2  Các Đ/c Phó hiệu trưởng ( Nhiệm vụ chung)
2.1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công
2.2. Cùng HT chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của trường.
2.3. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các HĐ của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
      *Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung Đ/C: Từ Thị Lương đảm nhiệm các phần hành sau:
1. Phụ trách chuyên môn MG và nhà trẻ
2. Phụ trách chương trình kịch bản lễ hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
3. Phụ trách thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
4. Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế, kế hoạch chuyên đề
5. Phụ trách các lớp học khối mẫu giáo lớn, nhỡ và nhà trẻ
6. Hàng tháng tập hợp kết quả việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện qui chế chuyên, các phong trào thi đua báo cho CT HĐTĐ-KT để đánh giá xếp loại (vào ngày thứ 6 của tuần cuối tháng)
7. Theo dõi trang thiết bị đồ dùng học tập của trẻ.
8. Phụ trách công tác tuyển sinh, công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập xoá mù chữ, công tác xây dựng cảnh quan, môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện ở dãy 2 tầng 6 phòng học.
9. Có đầy đủ các loại hồ sơ từ mục 4.5 đến 4.11 theo hướng dẫn của Phòng.
10. Quản lý phần mềm kiểm định chất lượng trường mầm non.
       *Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung Đ/C: Phan Thị Kim Thành đảm nhiệm các phần hành sau:
1. Phụ trách công tác bán trú, quản lý phần mềm bán trú. Phụ trách các lớp mẫu giáo bé và bếp ăn; xây dựng cảnh quan, môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện ở dãy 2 tầng 4 phòng học mới.
2. Phụ trách phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích; Kế hoạch ATGT.
3. Chỉ đạo nhân viên y tế trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ và vệ sinh môi trường lớp học toàn trường.
4. Hàng tháng tập hợp kết quả công tác vệ sinh, thực hiện qui chế chuyên môn của tổ dinh dưỡng, báo cho CT HĐTĐ-KT để đánh giá xếp loại.
5. Theo dõi trang thiết bị đồ dùng bán trú của trẻ, đồ dùng nhà bếp.
6. Có đầy đủ các loại hồ sơ từ mục 4.5 đến 4.11 theo hướng dẫn của Phòng
7. Chủ động trong việc quản lý thực đơn; theo dõi kiểm tra chất lượng bữa ăn; Tham mưu với Hiệu trưởng về hợp đồng thực đơn; Chịu trách nhiệm cùng với hiệu trưởng quản lý hồ sơ bán trú.
3.  Tổ chuyên môn
– Phụ trách tổ MGL và nhỡ: Tổ trưởng: Chu Thị Ngọc Hoa, Tổ phó: Diệp Thị Thùy Linh
– Tổ MGB và nhà trẻ: Tổ trưởng Từ Thị Thúy; Tổ phó: Từ Thị Mỹ Giang.
– Tổ nhân viên: Tổ trưởng: Tạ Thị Bình; Tổ phó: Tạ Thị Phương Giang
Các đ/c tổ trưởng tổ phó chuyên môn có trách nhiệm:
3.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, giúp tổ viên xây dựng kế
hoạch công tác, kế hoạch hoạt động giáo dục.
3.2. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác của các tổ viên.
3.3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2lần/tháng.
3.4. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên trong tổ.
4  Khối trưởng
– Khối các lớp ở dãy 6 phòng: Chu Thị Ngọc Hoa
– Khối các lớp ở điểm trường cũ khi chuyển lên dãy mới ( 4 phòng học mới): Từ Thị Thúy
Các đ/c khối trưởng có trách nhiệm:
4.1. Chịu trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở GV-NV thực hiện nghiêm túc nội qui, các qui chế của nhà trường, phân công các lớp trực cổng. Theo dõi ngày công, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phong quan trường, lớp, lao động, các hoạt động của các GV-NV trong khối.
4.2. Chủ trì các hoạt động trong điểm trường khi được HT uỷ quyền.
4.3. Hàng tháng tập hợp báo cáo cho CT HĐTĐ để đánh giá xếp loại.
5  Kế toán kiêm văn phòng: Tạ Thị Bình
5.1. Phụ trách công tác tài chính, kế toán, giúp HT quản lý tài sản CSVC, trang thiết bị ĐD dạy, học, tài sản văn phòng, phòng hành chính của trường; Quản lý Hồ sơ tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Cùng với Hiệu trưởng tích cực tham mưu tăng trưởng cơ sở vật chất.
5.2. Thực hiện nhiệm vụ văn phòng, phụ trách mail, cập nhật, quản lý hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; xử lý công văn khi được HT giao, quản lý hồ sơ trẻ, hồ sơ CB- GV- NV.
5.3. Giúp hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động hành chính của trường.
5.4. Tổ trưởng Tổ Nhân viên:
– Hàng tháng tập hợp kết quả theo dõi ngày công của CB-GV-NV, công tác thu, chi của các lớp báo cho CT HĐTĐ-KT để đánh giá xếp loại.
– Chịu trách nhiệm cùng với PHT phụ trách dinh dưỡng quản lý hồ sơ bán trú, gồm:
+ Sổ kiểm thực 3 bước
+ Sổ xây dựng thực đơn
+ Sổ tính khẩu phần
+ Sổ báo ăn + tổng hợp thu – chi: (có thể tách hoặc gộp thành 1 sổ)
+ Sổ hợp đồng thực phẩm
+ Sổ phân công trực (có ký xác nhận của CBQL) ghi thêm nhân viên trực tại bảng gắn ở bếp ăn để dễ kiểm tra quản lý.
+ Sổ quản lý khám sức khỏe và xác nhận kiến thức ATTP đối với nhân viên dinh dưỡng.
6  Nhân viên y tế: Đặng Thị Thủy
6.1.Thực hiện các nhiệm vụ qui định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 qui định về công tác y tế trường học
6.2. Giữ quĩ tiền mặt của trường.
6.3. Chi trả các khoản chi theo nguyên tắc tài chính.
6.4. Quản lý hồ sơ kiểm tra sức khỏe của trẻ.
6.5. Phối hợp cùng với nhân viên kế toán kiêm văn phòng cùng phụ trách mail, cập nhật, quản lý hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; xử lý công văn khi được HT giao.
  7 Giáo viên
7.1. Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của trẻ khi trẻ ở trường. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình GDMN, lập kế hoạch CSGD, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tổ chức đánh giá trẻ. Chịu trách nhiệm về chất lượng ND,CS,GD trẻ em. Tham gia các hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn.
7.2. Trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ gìn danh dự, uy tín nhà giáo. Yêu thương trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách trẻ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
7.3. Tuyên truyền phổ biên kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho cha mẹ trẻ, chủ động phối hợp với gia đình để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ.
7.4. Rèn luyện sức khoẻ học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng NDCSGD trẻ.
7.5. Thực hiện nghĩa vụ công dân các qui định của pháp luật, của ngành, của địa phương, quyết định của hiệu trưởng.
           *Giáo viên phụ trách nhóm trẻ/ lớp mẫu giáo
 – Cô Từ Thị Mỹ Giang; Cô Đồng Thị Thùy Trang;  Cô Lê Kiều Giang ( phụ trách nhóm trẻ)
– Cô Từ Thị Thúy; Cô Nguyễn Thị Trang ( phụ trách lớp Bé 1)
   Cô Võ Thị Huyền; Cô Từ Thị Nam ( Phụ trách lớp Bé 2)
 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan; Cô Dương Thị Nhi ( Phụ trách lớp Bé 3)
  – Cô Diệp Thị Thùy Linh;Cô Nguyễn Thị Thúy ( Phụ trách lớp Nhỡ 1)
  – Cô Từ Thị Huyền My; Cô Lê Thị Thu Huyền (Phụ trách lớp Nhỡ 2)
  –  Cô Từ Thị Hồng Phúc; Cô Hoàng Thị Ngọc Nga (Phụ trách lớp Lớn 1)
  – Cô Diệp Thị Thúy Vân; Cô Hoàng Thị Kim Ngọc ( Phụ trách lớp Lón 2)
   – Cô Chu Thị Ngọc Hoa; Cô Hoàng Thị Lài ( Phụ trách lớp Lớn 3)
   8 Cô nuôi:
8.1. Thực hiện nghĩa vụ công dân các qui định của pháp luật, của ngành, của địa phương, quyết định của hiệu trưởng.
8.2. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng. Thực hiện qui chế chuyên môn, nghề nghiệp và chấp hành nội qui của nhà trường.
8.3. Chịu trách nhiệm chế biên các món ăn cho trẻ, đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho trẻ ở trường, bảo đảm vệ sinh ATTP, không để xẩy ra ngộ độc đối với trẻ.
8.4. Trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ gìn danh dự, uy tín cá nhân và nhà trường, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Chịu trách nhiệm trồng, chăm sóc các vườn rau.